404 Not Found


nginx/1.10.2
404 Not Found

404 Not Found


nginx/1.10.2
404 Not Found

404 Not Found


nginx/1.10.2
解放军潜艇“猎杀潜航”
中国海军舰队从西太平洋演练归来,自卫队研判潜艇究竟在哪里?
光大银行“精彩人生,约惠全球”活动

2013年06月27日 18:52
来源:

404 Not Found

404 Not Found


nginx/1.10.2

一、 活动主题:“精彩人生,约惠全球”

二、 活动时间:2013年4月23日至2013年12月31日

三、 活动内容:活动期间,使用中国光大银行信用卡通过VISA和MasterCard渠道进行外币可计积分交易,即可享受5倍积分礼遇!

四、 活动细则: 1. 本次活动交易统计以中国光大银行信用卡系统记录的银行交易入账时间为准,副卡交易视同主卡交易。 2. 若您在活动期间发生撤销交易,则所撤销的交易金额将从活动期间的交易总额中抵扣;如抵扣后的交易金额为负值,则视奖励积分为零。 3. 本次活动奖励的5倍积分包含所有信用卡原先可计积分消费所获得的积分。

[责任编辑:刘洵] 标签:光大银行 精彩人生 惠全球 
404 Not Found

404 Not Found


nginx/1.10.2
404 Not Found

404 Not Found


nginx/1.10.2
404 Not Found

404 Not Found


nginx/1.10.2
404 Not Found

404 Not Found


nginx/1.10.2
  • 社会
  • 娱乐
  • 生活
  • 探索
404 Not Found

404 Not Found


nginx/1.10.2
404 Not Found

404 Not Found


nginx/1.10.2
404 Not Found

404 Not Found


nginx/1.10.2
404 Not Found

404 Not Found


nginx/1.10.2
404 Not Found

404 Not Found


nginx/1.10.2
404 Not Found

404 Not Found


nginx/1.10.2
404 Not Found

404 Not Found


nginx/1.10.2
404 Not Found

404 Not Found


nginx/1.10.2
404 Not Found

404 Not Found


nginx/1.10.2
404 Not Found

404 Not Found


nginx/1.10.2
404 Not Found

404 Not Found


nginx/1.10.2
404 Not Found

404 Not Found


nginx/1.10.2
404 Not Found

404 Not Found


nginx/1.10.2
404 Not Found

404 Not Found


nginx/1.10.2
404 Not Found

404 Not Found


nginx/1.10.2
404 Not Found

404 Not Found


nginx/1.10.2
404 Not Found

404 Not Found


nginx/1.10.2
404 Not Found

404 Not Found


nginx/1.10.2
404 Not Found

404 Not Found


nginx/1.10.2
404 Not Found

404 Not Found


nginx/1.10.2
404 Not Found

404 Not Found


nginx/1.10.2